Wijzig lidgegevens

Beste leden,

email

Wanneer er een wijziging is in uw persoonlijke gegevens  zoals bijvoorbeeld een ander adres, telefoonnummer of mailadres dan dient u dit door te geven aan de ledenadministratie per email. Het mailadres hiervoor is leden@tvommoord.nl.

Dit is belangrijk want het bij ons bekende mailadres wordt gebruikt voor het versturen van mail vanuit TVO.